fbpx
tr

Gümrük, Tır ve Kaçakçılık Mevzuatı

Gümrük, Tır ve Kaçakçılık Mevzuatı
  • Bu ders Uluslararası yolcu ve Eşya Kargo taşımacılığı  eğitimlerinde src1 belgesi alanlara 2 ders, src3 belgesi alacaklara  4 ders olarak verilir. Src 2 ve Src 4 belgesi alanlar bu dersten muaftır.

Dersinin amacı

  • Türkiye’nin AB Gümrük Mevzuatına uyum çalışmalarının bir sonucu olarak AB Gümrük Kodu esas alınarak ve günümüz ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak hazırlanan 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu 04/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 05/02/2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gümrük Kanununa bağlı olarak Gümrük Yönetmeliği de 20/01/2000 tarihli ve 29939 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Günümüzde uygulanan gümrük yönetmeliği 17/06/1998 tarihli, 23375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve bu tarih itibariyle sadece Atatürk Hava Limanı Müdürlüğü’nde uygulanan “Bilgisayar Bulunan Gümrük İdarelerinde Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönetmelik”in yeniden düzenlenerek 31/5/2002 tarih ve 24771sayılı(Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle uygulanan Gümrük Yönetmeliğidir. Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği dışında tamamlayıcı niteliğe sahip ve daha çok Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinin uygulanma usul ve esaslarının belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler, Tebliğler tasarruf olunmuş ve tasarruf olunmaya devam edilerek, Ayrıca Gümrük Müsteşarlığınca yayımlanan Genelge ve tasarruflu yazılar ile Gümrük işlemleri yürütülmektedir.
  • Bu dersten sınavda ortalama en az 3 yada en fazla 4 soru çıkar.
Whatsapp
Yılmaz SRC Kursu
Yılmaz SRC Kursu
Merhaba ?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?